Pályázati kiírás frissítve

Ez ugyanaz, csak a határidő módosult, de érdemes újraolvasni, hogy mik is a feltételek. Ismétlés a tudatosság anyja.

Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet az alábbi címmel :

MI FOLYIK AZ ÓVODÁBAN ?

  1. A pályázat tárgya :

Az óvodai életet, annak egyes részleteit bemutató személyes konkrét megélt események, élmények, tapasztalatok, emlékek leírásainak ösztönzése és befogadása, egy gyűjteményes kötetben való megjelentetéshez.

  • A pályázat célja :

Elősegíteni az óvoda szerepének, működésének és jelentőségének árnyaltabb megismerését, megértését a köztudatban, annak érdekében, hogy

2.1.     ez hozzájáruljon a családok, a fenntartók, a társadalom egyéb tagjai és csoportjai, óvodákkal való együttműködésének fejlődéséhez,

2.2.     ezen keresztül kedvező hatást gyakorolhasson az óvoda működési hatékonyságára és eredményességére, az óvodai dolgozók megbecsülésére,

2.3.     és ösztönözze az óvodai humán erőforrás utánpótlásának alakulását.

  • A pályáztató adatai :

név  :                Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Mesevilág Óvoda

cím :                 1039. Budapest, Bárczi Géza utca 1.

képviselő:         Gólyáné Kaszás Erzsébet

  • A pályázók köre

Nincs korlátozva, bárki pályázhat, korra, nemre tekintet nélkül.

Mivel a pályaművek beérkezése és a pályázat elbírálásának lezárása között a pályáztató biztosítja a szerző és a mű összekapcsolásának kizárását a pályaművek értékelésében részvevők számára, a pályáztató intézmény munkatársai is részt vehetnek a pályázaton.

  • A pályaműre vonatkozó elvárások :

4.1       tartalmi elvárások :

4.1.1.    fontos a konkrétság, a megélt esemény, legfeljebb hallott történet élményszerű megjelenítése, ami egyediségével, személyességével hitelesen, átélhetően közvetíti az óvodai életet, annak hatásait, ezért nem tudunk hasznosítani általánosítást, összegző véleménynyilvánítást (pozitívat és negatív tartalmút sem), panaszt, javaslatot és más, kizárólag konkrétságon túlmutató tartalomból álló írásokat

4.1.2.    elvárt a konstruktív hozzáállás, a fejlődést segítő, előremutató megközelítés

4.1.3.    elvárt a történet szereplői tekintetében a személyek beazonosíthatóságának elkerülése (anonimitás biztosítása), személyiségi jogaik védelme érdekében

4.1.4.    elvárt a közízlés megsértésének elkerülése a történet és a megfogalmazás vonatkozásban is

4.1.5.    elvárt az ideológiai, politikai agitáció és a diszkrimináció elkerülése, a tartalom és a megfogalmazás tekintetében is

4.2.      formai követelmények :

4.2.1.    magyar nyelven készült írásműveket várunk

4.2.2.    a pályamű legyen leíró és elbeszélő jellegű írás

4.2.3.    a terjedelem ne haladja meg szóközökkel együtt a 12 ezer karaktert, kivéve ha azt a téma, tartalom kivételesen szükségessé teszi

  • A pályázat feltételei

A pályázó a pályamű benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat :

5.1.     pályaművének felhasználási jogát határozatlan időre díjmentesen önként átengedi a pályázatot kiíró Óbudai Mesevilág Óvodának, műve bármilyen jellegű felhasználására vonatkozóan

5.2.     a pályáztató nem vizsgálja sem a benyújtott pályamű eredetiségét, sem a pályázó részéről a felhasználási engedély megadási jogának esetleges korlátozottságát (pl. társszerző által, korábbi felhasználó által), ezek vonatkozásában a pályázó köteles a felelősséget viselni

5.3.     pályaművét a pályázó a benyújtást követően csak az alább külön jelzett esetben vonhatja vissza

5.4.     beleegyezik írásművének a pályáztató kezdeményezésére történő korrekciójába (pl. szerkesztés, tömörítés vagy kiegészítés stb.), nyilvánosságra hozatal előtt és annak céljából, abban az esetben, ha a pályáztató a változtatásról érdemben tájékoztatja, és a pályázó számára véleményezési, javaslattételi lehetőséget, ennek hiányában a pályázat visszavonására lehetőséget biztosít

5.5.     a pályamű korrekcióját érintő konzultáció céljából kapcsolatelvételre nyitott, ehhez elérhetőséget biztosít a pályáztató, vagy annak  megbízottja számára

5.6.     a pályaműnek a gyűjteményes kötetben való megjelentetéséről a pályáztató az elbírálás eredménye és a pályaművek mennyisége alapján hoz döntést

  • A pályázat benyújtásának módja

7.1.     A pályaművek beküldhetők

7.1.1.    elektronikusan a következő címre :

meseazovirol@gmail.com

7.1.2.    vagy nyomtatott formában postai úton ajánlott küldeményként a következő címre :

Óbudai Mesevilág Óvoda 1039. Budapest, Bárczi Géza u. 1.

7.2.     Az e-mail tárgy rovatába illetve a postai borítékra kérjük ráírni a pályázat címét :

„Mi folyik az óvodában?”

Ennek hiányában a pályamű és a pályázó személyének összekapcsolását kizáró ügykezelés nem biztosítható, a pályaművet a pályáztató figyelmen kívül hagyja, az az elbírálásban nem vehet részt.

7.3.     A pályaműveket jeligével ellátva kérjük benyújtani, a pályaműben a szerző személyének beazonosítására alkalmas információ ne szerepeljen.

7.4.     A pályázat benyújtásának határideje : 2023. április 08. helyett : 2023. április 23.

  • A pályázat elbírálása

8.1.     A pályázat elbírálása öt folyamatban zajlik.

7.1.1.    a pályáztató megbízottja a beérkezett pályaműveket áttekinti, azaz szűri, megvizsgálja a pályázati kiírásnak való megfelelés, anonimitás megőrzése, közízlés tiszteletben tartása és politikamentesség vonatkozásában, majd meg nem felelés esetén a pályázót hiánypótlásra, szükség esetén módosításra kéri fel, vagy értesíti pályázatának sikertelenségéről

7.1.2.    a pályáztató megbízottja a pályázati kiírásnak megfelelő pályaműveket előzetes elbírálás azaz előzsűrizés során értékeli, közérdekű közlésre való alkalmasság és a pályázati célnak való megfelelés szempontjából, valamint dönt a pályamű irodalmi és/vagy nyelvi  korrekciójának szükségességéről

7.1.3.    a pályamű szükségesnek ítélt korrekciója érdekében a pályáztató által felkért szakemberek felveszik a kapcsolatot a pályázóval és egyeztetnek a tervezett változtatásokról

7.1.4.    az első három folyamat során elfogadottá vált pályaműveket felkért bizottság értékeli, azaz zsűrizi, melynek során a bizottság tagjai egyéni véleményük kialakítása után egyeztetnek, és konszenzusos döntést hoznak a végeredményt jelentő rangsorról, ami terjedelmi korlát alapján a pályamű kötetbe való bekerülését is meghatározza

7.1.5.    a zsűrizett pályaművek közzétételre kerülnek várhatóan 2023. április 22-30 között a pályázatot magában foglaló projekt internetes felületén, elektronikus formában, közönségszavazás céljából, amely a tervek szerint 2023. május 01-08 között kerül lebonyolításra.

8.2.     A pályaművek elbírálása során 2 rangsor kialakítása történik.

8.2.1.    szakmai értékelés szerint :

8.2.1.1.   a tartalom alapján : a pályaműben közölt történet milyen mértékben szolgálja a pályázat célját, azaz mennyire láttatja szakmailag is hitelesnek tekinthetően az óvodai életet

8.2.1.2.   a megjelenítés alapján : a pályamű milyen irodalmi értéket képvisel, azaz megfogalmazásának élményszerűsége, katartikus, bevilágító ereje mennyire teszi élvezhetővé a művet

8.2.2.    a közönségsiker szerint : a pályamű milyen eredményt ért el a közönségszavazáson, azaz mennyire nyerte el az olvasók tetszését

8.3.     A zsűri összetétele :

8.3.1.    szakmai szervezet felkért képviselője

8.3.2.    felkért művész (író, költő, előadóművész)

8.3.3.    a pályáztató intézmény képviselője

8.4.     döntés tervezett határideje : 2023. május 08.

  • A pályázat eredménye

9.1.     A sikeres, vagyis a zsűri véleménye és a közönség szavazatok eredményeként arra érdemesnek ítélt pályaműveket a pályáztató gyűjteményes kötetben megjelenteti, terjedelmi korlátok figyelembevételével.

9.2.     Azokat a pályázókat, akiknek a műve a zsűri véleménye szerint a rangsor első három helyén szerepel, valamint amelyik a legtöbb közönségszavazatot kapta, a pályáztató jutalomban részesíti :

1. díj :   nettó 100.000,- azaz egyszázezer Ft

+ 1 hetes nyaralási lehetőség Siófok-Sóstón 2023. júliusában

2. díj :  nettó  75.000,- azaz hetvenötezer Ft

+ 1 hetes nyaralási lehetőség Siófok-Sóstón 2023. júliusában

3. díj :   nettó 100.000,- azaz egyszázezer Ft + tárgyjutalom

közönségdíj :    nettó 100.000,- azaz egyszázezer Ft

Budapest, 2023. április 09.

Kapcsolat

Írj nekünk: