DÖNT-ÉS

A hasznosat vagy az élvezeteset? A tipikusat vagy a rendkívülit? Az óvodistát vagy a történést? A gyerek vagy a felnőtt nézőpontjából? A rövidet vagy a hosszút? És még lehetne sorolni…

… a végeredményhez vezető döntések sorozatát, – amivel szembe kellett néznie a zsűrinek a pályaművek értékelésekor, a rangsor kialakításához vezető folyamatban.

A zsűrit illetően három személy részvételében gondolkodtunk, mert az írásművek óvodapedagógiai relevanciáját, művészi értékét és az intézményünk szellemiségéhez való illeszkedés szempontjait egyaránt szükségesnek tartottuk érvényesíteni.

A pályaművek óvodapedagógiai hitelességének mérlegeléséhez olyan szakember közreműködését szándékoztunk igénybe venni, aki

  • kiemelkedő szakmai hozzáértéssel,
  • az óvoda világáról sok szempontból gazdag tapasztalattal,
  • a hazai óvodákat érintő problémák tekintetében széleskörű tájékozottsággal rendelkezik,
  • és személyében is ismert, hiteles az óvodapedagógus társadalmon belül,
  • közéleti tevékenysége révén pedig szélesebb körben is.

Ezen szempontok alapján kértük fel zsűrink egyik tagjának

Fábián Katalint,

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnökét.

A művészi érték mérlegeléséhez olyan személyt kerestünk, aki

  • mind irodalmi alkotótevékenysége,
  • mind előadóművészi tapasztalatai alapján tudja szemlélni a pályaműveket,
  • saját művészi tevékenységének sikeressége miatt hiteles a nagyközönség számára is,
  • és közéleti érdeklődése miatt projektünk célját támogatásra érdemesnek találja.

Ezen szempontok alapján kértük fel zsűrink másik tagjának

Nagy Bandó Andrást,

az ismert Karinthy-gyűrűs humoristát.

Egy óvoda működésében a vezetőnek meghatározó szerepe van szervezeti, szakmai és emberi vonatkozásban is. Ráadásul a felelősséget is viseli mindazokért a tevékenységekért, ami az intézményben zajlik. Ezen kézenfekvő okok miatt, valamint több évtizedes szakmai tapasztalata, nyitottsága, éleslátása és közélet iránti érzékenysége, aktivitása miatt  az intézményünk szellemiségéhez való illeszkedés mérlegelésében

Gólyáné Kaszás Erzsébetet,

óvodavezetőnket tekintjük illetékesnek, így őt kértük fel a zsűri harmadik tagjának.

A zsűri az előszűrésen és előzsűrizésen átjutott pályaműveket megkapta. Valamennyi zsűritag az írásműveket érdemben feldolgozta (olvasta, értékelte), és kialakította személyes preferenciáit.

A zsűritagok közötti egyeztetésére 2023. május 12.-én 10.00 órai kezdettel került sor.

A megbeszélés célja azoknak a pályaműveknek a kiválasztása volt, amelyek díjazásban részesülnek.

A konszenzus kialakításának első lépéseként a pályaművek olvasása során szerzett tapasztalatok megosztására került sor, majd az értékelésben alkalmazott saját szempontok ismertetésére. Ezt követte az egyéni preferenciák összehasonlító megbeszélése.

Maguk a pályaművek igen sokfélék voltak, mondhatni eklektikus volt a mezőny. A zsűritagok által alkalmazott szempontok is nagyon változatosak voltak, ez tükrözte, hogy az értékelésben érvényesült a résztvevő személyek többféle látásmódja, ami célunk is volt a zsűritagok megválasztásakor. A közös viszonyítási pontban azonban volt alapvető egyetértés, miszerint azoknak a pályaműveknek kell a díjakat odaítélni, amelyek leginkább képesek előmozdítani a pályázati cél érvényesülését: az óvoda világába történő élményszerű betekintést.

Ennek az alapvető egyezésnek volt köszönhető, hogy a sokféle nézőpont ellenére az egyéni preferenciák nagy egybeesést mutattak! Az első két díj odaítélése szinte automatikusan „adta magát”! Megvitatásra inkább az adott okot, hogy ezeken kívül még több olyan pályamű volt, amelyet két vagy mindhárom zsűritag díjazásra érdemesnek talált. Ebben nem volt egyszerű feladat dűlőre jutni, de végül sikerült…

Az eredményt természetesen itt és most nem árulhatjuk el. El kell jönni a díjátadásra, és ott minden kiderül!

De addig még hátravan egy feladat, a pályázók számára pedig egy lehetőség! Az írásművek előkészítése közzétételre, most van folyamatban. Amikor elkészülnek a kicsinosított írások, akkor közzétesszük azokat közönségszavazásra. Úgyhogy még nyitva a kapu a közönségdíjra!

Ennek menetéről később adunk hírt…

Kapcsolat

Írj nekünk: