Zajlik a pályázatok feldolgozása

Olvasunk, olvasunk, olvasunk. Mérlegeljük a magvas gondolatokat. A pályázatok értékelésének első két lépése az előszűrés és az előzsűrizés.

Már nekiláttunk, sőt, rövidesen a végére is érünk!

Az előszűrés során azt vizsgáljuk meg, hogy a benyújtott pályamű megfelel-e a pályázati kiírásnak.

Ezen már túl is vagyunk!

Hét munkatársunk vett részt annak értékelésében, hogy az adott pályamű

·       konkrét megélt eseményt mutat-e be,

·       ebben az óvodához fejlődést elősegítő hozzáállás tükröződik-e,

·       gondoskodott-e a pályázó az anonimitásról, azaz megoldotta-e, hogy a szereplőkre ne lehessen ráismerni,

·       a leírt történet tartalmában és megfogalmazásában is sikerült-e elkerülni a közízlést negatívan érintő (megbotránkoztató, sértő, ellenérzést keltő stb.) megnyilvánulásokat,

·       és az olyanokat is, amelyek diszkriminatívak vagy agitálóak bármilyen ideológiai, politikai stb. szempontból.

😊Örömmel jelentjük, hogy egyetlen pályaművet sem voltunk kénytelenek elutasítani amiatt, mert nem teljesítette a pályázati kiírásban szereplő elvárásokat!

Bevalljuk azért, hogy a konkrétság értékelése okozott fejtörést nem egy esetben. De igyekeztünk nem nagyon szigorúak lenni, ha a tartalom egyébként bevilágító volt az óvodai életbe.

Az előzsűrizés során azt vizsgáljuk, hogy a pályamű megfelelő-e a pályázat célja szempontjából.

Ezt is hét munkatársunk értékelte, ezúttal már 10 fokú skálán pontszámokkal kifejezve, hogy a pályamű

·       lényeges (jelentős, jellemző, kevéssé ismert stb.) dolgot mutat-e meg az óvoda világáról, vagyis közérdeklődésre érdemes-e a tartalma, a mondanivalója

·       írója olyan módon jeleníti meg közlendőjét, hogy az jól érthető, és kifejezetten élményszerű

·       összességében előmozdíthatja a közfigyelem élénkülését az óvoda iránt, és a megismerését, megértését annak, ami folyik az óvodában.

😊Örömmel jelentjük, hogy az írásművek mindegyike teljesítette az első és a harmadik elvárást, így alkalmasnak bizonyult a zsűrizésre.

Néhány pályamű akadt csupán, amely tömörsége folytán nem tudja biztosítani a jól érthetőséget Ezek alkotóit kiegészítésre kérjük meg, mert témájuk miatt érdemesnek tartjuk ezeket is a gyűjteményes kötetbe való beválogatásra.

A pályázatok értékelésének következő lépése a zsűrizés lesz, amiről rövidesen hírt adunk!

A pályaművek sokmindent mesélnek el az óvodáról, az óvodásokról, az óvodában dolgozókról, – sokszor humorral, olykor szakmai tartalommal kiegészítve, de legjellemzőbben sok érzelmet megmutatva.

Mintha azt húznák alá piros tollal, hogy elfogadás és szeretet nélkül nem működik az óvoda.

Kapcsolat

Írj nekünk: