Egyszeregy éjszaka

Terveink szerint 2023. március 10.-én (pénteken) tesszük közzé pályázatunkat,
amelyben óvodával kapcsolatos konkrét történetek írására kérjük és biztatjuk
íráshoz kedvet érző leendő pályázóinkat.

A pályázat megnyitásának napján óvodánkban mese estet rendezünk!

Az esemény lényege, hogy koraeste – amint sötétedni kezd – a gyerekek szüleikkel visszajöhessenek az óvodába, és együtt bekuckózva hallgathassanak meg néhány mesét.

A rendezvény kifejezetten kontrasztos a projektünk címével : éppenséggel nem azt mutatja meg,
hogy mi folyik az óvodában a mindennapok során.
Teljességgel rendkívüli a helyzet minden résztvevő számára : nyitvatartási időn túl és szülővel
együtt lenni az óvodában, a felnőtteknek mesét hallgatni.
Ám éppen ez a rendkívüliség az, ami leginkább érdekessé és különösen emlékezetessé teheti az élményt!

A mese est célja a figyelem ráirányítása a pályázatra, és a jelenlévők ráhangolása a mesélésre,
hiszen a várt pályaművek maguk is történetmesélések.

A mi óvodánkban két nagycsoport fogja megvalósítani a rendezvényt.

Hahó, kedves közeli és távoli, sőt, még annál is távolabbi óvodák !
Hívjuk és várjuk a csatlakozásra azokat az óvodai csoportokat,
amelyekben az óvodapedagógusok fel tudnak vállalni egy ilyen együttlétet!
No és persze, ha van idejük és erejük ennek ilyen közeli időpontra való megszervezésére…

A programhoz való csatlakozás megkönnyítéséhez alább közzétesszük a saját csoportjaink mese estjéhez készülődve kialakult forgatókönyv ajánlásunkat, amiből ki-ki válogathat.

A program egy pontján szeretnénk egy online meglepetéssel kedveskedni azoknak, akikkel külön helyen, de egy időben és közös céllal veszünk részt egy azonos eseményben… Ennek érdekében :

megkérjük a hozzánk csatlakozókat, hogy e-mailben küldjék meg számunkra elérhetőségüket.

info@mifolyikazovodaban.hu

Csatlakozási szándékot legkésőbb március 09.-én (csütörtökön) déli 12.00 óráig tudunk elfogadni.

A pályázat felé orientáláson kívül további célunk az is, hogy ötletet adjunk azoknak az óvodáknak,
ahol a gyermekek számára a különleges élmények (programok, látnivalók stb.) elérhetősége
nehezebben biztosítható.
Az összekapcsolódás (egymással és velünk), meg a képzelet ereje mindenütt működhet!

Kollegiális üdvözlet az ország összes óvodájának szeretettel

az ÓMÓ Munkatársaitól

EGYSZEREGY ÉJSZAKA
– forgatókönyv ajánlás –

Arra az esetre, ha nincs kialakult saját elképzelés, vagy ha van, de szükséges kiegészíteni, akkor innen lehet ötletet meríteni.
Ez itt csak egy mentőöv, ha kell, mert legjobb a saját csoportra kitalált saját ötlet!

1. Tevékenység tervezet

18.30 A gyerekek érkezése az óvodába
a gyerekek „hozzák magukkal” egyik vagy mindkét szülőjüket, kivételes esetben – a család döntése szerint – a
szülőt nagyszülő helyettesítheti

18.35 Közös körjátékozás
közös játék gyerekek és szülők részvételével, ami lehet csapatépítő aktívabb játék, vicces mondókázás, nem
párválasztós éneklős körjáték, aminek célja a jelenlévők összehangolódása, „egy hullámhosszra” kerülése

18.45 Mesehallgatás előkészítése
körben ülve rövid beszélgetés arról, kinek mi a kedvenc meséje, ha nincs, milyen meséket szeret (csak szöveges
mesében gondolkodva, mozgóképes mese kizárva!), aminek célja az aktív játék utáni elcsitulás, és a figyelemnek a
mesék világa felé terelése

18.50 Első mese meghallgatása
óvónéni előad egy rövid (lehetőleg humoros) mesét, melynek célja a szokatlan helyzet feszültségének oldása a
képzelet, a humor segítségével

18.55 Átöltözés
mindenki felveszi a ruhájára az otthonról hozott pizsama felsőt, és ha valaki még cipőben van, az is papucsot húz,
a ráhangolódás részeként fizikailag is jelezve a várt helyzet jellegét, az abba való bevonódást

19.00 Befészkelődés
otthonról hozott takarókból és párnákból fészket/kuckót épít magának minden gyerek-szülő duó/trió és
elhelyezkedik előtt/rajta/benne, aminek célja az otthonosság érzésének kialakítása, a biztonság és a bensőségesség
megteremtése, hogy a mesehallgatáshoz a képzelet teret nyerhessen

19.10 Csendes egyéni vagy páros játék
előkészített csendes, azaz verbális interakciót minimálisan igénylő játékeszközökből (pl. kirakós vagy építős játék)
választ minden gyerek és felnőtt magának, vagy gyerek és felnőtt közösen, majd azt a játékot lejátssza saját
„fészkében”, aminek célja átvezetés az aktivitásból a nyugalomba, a csoportból a páros együttlétbe

19.20 Zenehallgatás
mindenki elhelyezkedik a „fészkében”, villanyoltás és a mécsesek felkapcsolása után elcsendesítő zene meghallgatása
aminek célja a befelé fordulás segítése, érzelmi hangolás, és a képzelet szárnyainak bontogatása

19.25 Meglepetés
online összekapcsolódás a programot kezdeményező ÓMÓ-val és más csatlakozó óvodákkal
online összekapcsolódás mellőzése esetén óvónéni elmesél egy a csoporthoz illő mesét (kedvenc, vagy ott aktuális
mondanivalóval bíró mesét), vagy az általunk ajánlott mesék egyikét

19.40 Relaxáció
elheverés a saját „fészekben”, majd képzeleti képpel vezetett közös lazítás, esetleg halk zene kísérettel, hogy az
elcsendesedés még egy kis időre bekövetkezzen, az átélt élmény kissé leülepedjen

19.45 Zárómese meghallgatása
óvó néni elcsendesítő meséjének meghallgatása, amely egyben a helyzet lezárása is

19.50 Záró zenehallgatás
rövid, ismert, kicsit már aktivizálóbb zene meghallgatása, melynek célja távozáshoz való aktivizálás

19.55 Elköszönés
 lehetőleg gesztusokkal, érintéssel, „Jóéjszakát” kívánással, körben állva vagy „összegabalyodva” (mindenki
mindenkivel kontaktust keresve)

20.00 Lezárás
Villanygyújtás, öltözés, elpakolás, távozás az óvodából

A programba beilleszthető még bármelyik tevékenység helyébe :
közös teázás
érkezéskor ismerkedős játék
közös zenélés, éneklés

2. Előkészítés feladatai

a) foglalkozás tervének elkészítése
b) szülők tájékoztatása, motiválása, részvételhez hozandó eszközök ismertetése (takarók, párnák, pizsama fölső, papucs, 1-2 db
kis led mécses, ivókulacs)
c) esti nyitvatartás engedélyeztetése fenntartóval
d) online kapcsolat technikai feltételeinek kialakítása
e) részvétel jelzése a programot kezdeményező ÓMÓ felé
f) zenehallgatáshoz technikai feltételek kialakítása
g) felnőtt mosdóhasználat feltételeinek biztosítása
h) terem elrendezése résztvevők fogadásához
i) játékok kikészítése
j) meseolvasáshoz szükséges szövegek kikészítése

3. Eszköz szükséglet

játékok
hangulatteremtő szolíd világítás pl. figurális éjszakai lámpa
zene lejátszó és hozzá illő adathordozó a választott zenével
internet kapcsolat technikai eszközei megjelenítési lehetőséggel (tv, monitor vagy okos telefon), szükség esetén kihangosító
eszköz
mesekönyvek

4. Tartalom ajánlások

Ajánlott játékok : kevés elemből álló, képzeletet is igénybevevő, esetleg a mese témához is kapcsolódó csendes játékok
mese puzzle vagy mese kirakós kocka
tüske vagy mágnes kirakó
mesefigura színező

Ajánlott mesék : feltétlenül olyan mesék, amiknek nagy megjelenítő ereje van, nem csak történetcentrikusak

rövid (helyenként humoros) mese
Erdős Sándor : A bugyuta gazda
https://meselekneked.hu/verses-mese/a-bugyuta-gazda-erdos-sandor/#more-1388
Horváthné Fekete Rita : Mese a kisegérről, aki a Holdra költözött
https://meselekneked.hu/rovid-mese/rovid-allatmesek/mese-a-kisegerrol-aki-a-holdra-koltozott-horvathne-fekete-rita/
Erdős Sándor : A tiszta giliszta
https://meselekneked.hu/verses-mese/a-tiszta-giliszta-erdos-sandor/
Mese a legügyesebb egyszarvúról
https://metropol.hu/eletmod/2020/10/mese-a-legugyesebb-egyszarvurol

„fő” (mondanivalós) mese
Fésüs Éva : A hinta
https://gyerekmese.info/fesus-eva-a-hinta/
Üveges Szilvia : A fűszál és a katica
https://www.olvassmeset.hu/a-fuszal-es-a-katica/
Százezernyi ragyogó csillag
https://www.youtube.com/watch?v=n7xpmIeCYoc
Fésüs Éva meséi, például Csupafül 22 meséje (nagycsoportosoknak ajánlható a 15. mese) amely itt megtalálható
https://www.scribd.com/document/424567142/Csupaful-22-Meseje-Fesus-Eva#

elcsendesítő mese
Zelk Zoltán : Este jó, este jó
https://www.operencia.com/zelk-zoltan-este-jo-este-jo/

Ajánlott zenék : lágy hangzású, lassabb ritmusú, inkább természet vagy világzene jellegűek, vagy kifejezett altatónak komponált zeneművek, például az alábbiak
Schubert : Bölcsődal https://www.youtube.com/watch?v=zJ4uh3wmNZY
Brahms : Bölcsődal : https://www.youtube.com/watch?v=da0FNnGLICU
Csajkovszkij : Bölcsődal : https://www.youtube.com/watch?v=4uk0RMQIjd8

Ajánlott lazító gyakorlatok : rövid képszerű szöveg, amely képes a szavak segítségével és a képzelet erejével fizikai ellazulást kiváltani
légzőgyakorlat : képzeletbeli lufi felfúvása és leeresztése, hanyatt fekvő pozícióban nagy kilégzés utáni ritmikus rövid belégzések a has emelkedésével, majd lassú, hosszú kilégzés – mindez 2-3x ismételve
izomgyakorlat : képzeletbeli kőkeménnyé és pihepuhává változás, hanyatt fekvő pozícióban testszerte minden izom nagyon erőteljes megfeszítése, majd 20-30 másodperc múlva kiengedése
ringató gyakorlat : képzeletbeli lebegés a tó csöppnyit finoman hullámzó vizének felszínén a napsütésben, hanyatt fekvő pózban a törzs lassú, nagyon kicsi kitéréssel járó lassú ringatása

Készítette : Antalné Szakálos Irén, Kardos Istvánné, Madarász Árpádné és Udvardiné Málik Csilla ötleteit egybeszerkesztve Sz.Galaczi Judit
A meseajánlatokban helyett kaptak Hajdú Viki által javasolt mesék is, amelyeket önként e-mailben megküldött nekünk, és az ilyen módon kifejezett támogatásával, mitagadás, sikerült minket meghatnia…

Kapcsolat

Írj nekünk: